Zmiana opłaty stałej

Środa, 27 Grudzień 2023
     Informuję, że od 1 stycznia 2024r. wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę wzrasta opłata stała za żłobek i będzie wynosić  564,00 zł
Ulga 50%- 282,00 zł
Ulga 75%- 141,00 zł