Powitanie Jesieni, Gr "Jeżyki"


Gdy nadchodzi jesień,
złotem nasz pokrywa świat.
Skarby w koszu swoje niesie,
a za oknem zimny hula wiatr.