Wzrost opłaty stałej od 01.01.2023 r.

Poniedziałek, 09 Styczeń 2023
Od 1 stycznia 2023r. w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę ,opłata stała za żłobek będzie wynosić:
100%- 464,17 zł.
Dla posiadaczy ulg będzie to odpowiednio:
Ulga 50%- 232,09 zł
Ulga 75%- 116,04 zł